Aanvraag en beoordeling Keurmerk Werkvereniging

De Werkvereniging is het belangenplatform voor Modern Werkenden: mensen die zelf de regie willen over hun leven, hun loopbaan en hun sociale zekerheid. De Werkvereniging zet het werk en de werkenden centraal. De contractvorm is voor ons ondergeschikt.

Het Keurmerk Werkvereniging

Het Keurmerk Werkvereniging bevordert, beoordeelt en valideert de wijze waarop moderne opdrachtgevers en Modern Werkenden hun onderlinge relaties wensen vorm te geven zodat alle partijen naar tevredenheid vorm kunnen geven aan hun leven, hun loopbaan en hun sociale zekerheid. Het keurmerk is onderdeel van onze ‘code of conduct’: onze richtlijnen voor eerlijke werkomstandigheden voor Modern Werkenden en een eerlijke samenwerking tussen Moderne Opdrachtgevers, hun klanten en Modern Werkenden.

Keurmerk Werkvereniging

Op deze pagina

In goed gezelschap

De volgende organisaties hebben het keurmerk Werkvereniging:

Keurmerk Werkvereniging Bestellenbij
Keurmerk Werkvereniging FlexOnderwijs
Keurmerk Werkvereniging Gastouder Coorporatie
Keurmerk Werkvereniging Planet Interim
Keurmerk Werkvereniging SportJob
Keurmerk Werkvereniging Uniforce
Keurmerk Werkvereniging Verloning nl

What’s in it for you?

Met het Keurmerk Werkvereniging laat jouw organisatie laat zien dat jullie:

Keurmerk Werkvereniging Betrouwbaar

Betrouwbaar en transparant is naar alle betrokken partijen

Keurmerk Werkvereniging Samen standaarden verhogen

Het lef heeft om samen de standaarden te verhogen

Keurmerk Werkvereniging Op tijd betalen

Eerlijk en op tijd betaalt

Keurmerk Werkvereniging Relatie Verbeteren

De relatie met Modern Werkenden, vakbonden en wetgevers wil verbeteren

De wet- en regelgeving om slecht werkgeverschap en gedwongen schijnzelfstandigheid aan te pakken, leidt al jaren tot hevige discussies. Inmiddels hebben bemiddelaars, platforms en Modern Werkenden (onder andere zzp’ers) de schijn tegen. Dit schaadt zowel de werkenden als goede organisaties, en beperkt de gewenste flexibiliteit.

Ons keurmerk wil deze negatieve gevolgen aanpakken zodat aanvullende wetgeving onnodig wordt. Door te voldoen aan de eisen en deze te laten controleren, bewijs je dat jouw organisatie betrouwbaar is en zich positief onderscheidt.

Keurmerk eisen

Het keurmerk beoordeeld in hoeverre organisaties die met en voor Modern Werkenden werken, inspelen op hun behoefte aan de volgende eisen:

  • Mate van Autonomie
  • Mate van flexibiliteit & zekerheid
  • Mate van transparantie
  • Mate van betrouwbaarheid
  • Mate van bureaucratie

Hoe krijg je een Keurmerk Werkvereniging beoordeling?

De Werkvereniging heeft na uitvoerig onderzoek en raadpleging van zelfstandigen en experts een vragenlijst ontwikkeld, gebaseerd op overheidsbronnen, universitair onderzoek en informatie van belangenorganisaties. Aan de hand van deze lijst, die door organisaties ingevuld dient te worden om het keurmerk aan te vragen, beoordeelt een onafhankelijke commissie of ze aan de eisen voldoen en geeft aan waar verbetering nodig is.

Keurmerkaanvragers dienen deze ingevulde lijst in bij de Werkvereniging. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvraag. De aanvrager krijgt het keurmerk toegewezen of, als het nog niet voldoet, een rapport met verbeterpunten; na implementatie daarvan kan het keurmerk opnieuw worden aangevraagd. Goedgekeurde organisaties worden gepubliceerd in ons Keurmerkregister.

Als eerste Gastouderbureau van Nederland hebben wij het keurmerk Werkvereniging. Het keurmerk is een bewijs dat de coöperatie de leden helpt echt zelf te kunnen kiezen hoe ze hun gastouderopvang willen runnen. Hoe ze het willen doen, wanneer ze willen werken, en tegen welke uurvergoeding ze willen werken. En daarnaast dat de leden samen de baas en eigenaar zijn. Dus helemaal in control zijn. Dat heet modern werken, iets waar de Werkvereniging zich hard voor maakt.

Gastouder Coöperatie

Onafhankelijke keurmerk commissie

Onze onafhankelijke keurmerk commissie bestaat uit de volgende personen:

Wijnand Prins
Senior Beleidsadviseur Sociaal Domein

Christiaan Tissen
Expert beleid arbeidsmarkt en sociale zekerheid

Teun Gautier
Oprichter StadmakersCooperatie.

Martijn Arets
International platform expert

Enzo Salatiello en Irene Ruhe
Bestuur Stichting Vrij Platformwerk

Wat zijn de kosten?

De aanvraag van het keurmerk bedraagt € 2.500 ter dekking van de kosten voor de registratie en een eerste beoordeling om tot toekenning van het WV keurmerk te komen. Krijg je het keurmerk dan vragen we tevens een jaarlijkse bijdrage per gebruiker ter dekking en onderhoud van het WV keurmerk. Krijg je het keurmerk niet, dan kan je binnen 12 maanden opnieuw en gratis een poging doen.

De eerste stap om het Werkvereniging keurmerk te verkrijgen, is het invullen van het korte formulier onderaan op deze pagina.

Voor de jaarlijkse bijdrage rekenen met het gemiddelde aantal werkenden dat via jouw organisatie minimaal 2 opdrachten heeft uitgevoerd in het betreffende jaar.

  • 1 tot 100 gebruikers is € 1,00 per gebruiker per jaar.
  • 100 tot 250 gebruikers is € 0,75 per gebruiker.
  • 250 tot 500 gebruikers is € 0,50 per gebruiker.
  • 500 – > gebruikers is € 0,25 per gebruiker.

Na 2,5 jaar nemen we contact met je op. Wil je verlengen? Dan krijg je een factuur voor herregistratie van € 750 en dien je opnieuw een ingevulde vragenlijst aan te leveren.

Wat levert het keurmerk jou op?

Wanneer jouw organisatie het keurmerk ontvangt, komt jouw logo in ons keurmerkregister van de Werkvereniging te staan als aan te bevelen organisaties voor Modern Werkenden. Wij zullen ook aandacht aan jouw organisatie besteden in onze nieuwsbrief en via onze sociale media kanalen. Verder mag je het keurmerk op jouw eigen site e.d. plaatsen. Hiervoor zullen we het keurmerk logo in verschillende formaten aanleveren, zowel voor digitale media als voor print.

Keurmerk Werkvereniging

Hoe vraag je het keurmerk aan?

Dien een aanvraag voor het keurmerk in via het formulier onderaan op deze pagina en geef aan hoeveel gebruikers jouw organisatie heeft. We rekenen hier met het gemiddelde aantal werkenden dat via jouw organisatie minimaal twee opdrachten heeft uitgevoerd in het betreffende jaar. Op basis daarvan sturen we je een factuur toe met een link naar onze online vragenlijst.

Nadat je de factuur hebt betaald, de vragenlijst hebt ingevuld en de benodigde informatie hebt toegestuurd, wordt deze beoordeeld door de onafhankelijke Commissie Keurmerk Werkvereniging. Hierna krijg je een terugkoppeling of je in aanmerking voor het keurmerk komt. Zo niet, dan geven we aan welke mogelijke aanpassingen wel zullen leiden tot een positieve beoordeling. Wanneer je deze aanpassingen hebt gedaan, kunnen we herkeuren en hopelijk alsnog het Keurmerk Werkvereniging toekennen.

Eerste stap keurmerk aanvraag