Verloning.nl

Keurmerk Werkvereniging Verloning nl
Keurmerk Werkvereniging Verloning nl

verloning.nl

Verloning.nl verloont freelancers die zonder gedoe freelance willen werken. Verloning.nl is in 2012 opgericht door Edward Belgraver om de groeiende groep werkenden te ondersteunen die zonder gedoe willen werken van opdracht naar opdracht, kort- of langdurend.

Keurmerk Werkvereniging

Verloning.nl heeft het Keurmerk Werkvereniging gekregen op 24 januari 2024

Keurmerk commissie
Marijke Krabbenbos
Roos Wouters
Teun Gautier
Wijnand Prins

Autonomie

De Modern Werkende staat centraal. Verloning.nl draagt bij aan de individuele keuzevrijheid, autonomie en zeggenschap van de Modern Werkende doordat Modern Werkende zich gratis aan- en afmelden om verloond te worden bij klussen die ze zelf vinden. 

Flexibiliteit & Zekerheid

Flexibiliteit is belangrijk voor Modern Werkenden, evenals een bepaalde mate van zekerheid. Verloning.nl draagt bij aan de balans tussen de mate van flexibiliteit en zekerheid doordat je zelf de klussen kiest en Verloning.nl de Modern Werkende een uitgebreid cafetariamodel aanbiedt. Dit is vrijwillig, behalve de aov bij een omzet boven de 3750 in drie maanden, dan is deze verplicht. Verloning hanteert een minimumtarief van 19,50.

Transparantie

De Modern Werkende wil graag transparantie. Een goed werkend verdienmodel is voor iedere ondernemer belangrijk. Verloning.nl is transparant over hoe het geld wordt verdiend. Er wordt 5% commissie gerekend. Dit staat op de website en op de loonstrook.

Betrouwbaarheid 

De Modern Werkende wil graag met betrouwbare partijen zaken doen en wil weten dat ze op tijd betaald worden. Verloning.nl speelt in op deze behoefte door gemiddeld binnen 6 dagen te betalen en de  Modern Werkenden de keuze te bieden voor directe betaling via factoring. Verloning.nl beschikt verder over een klachtenprocedure en voldoet aan de AVG normen. 

Bureaucratie

De Modern Werkende houdt niet van bureaucratie. Verloning.nl speelt in op deze behoefte door middel van een klantenservice. Daarnaast kan je veel online wijzigen en verloning.nl reageert gemiddeld binnen een werkdag op klachten. 

Duurzaamheid

Verloning draagt bij aan een duurzame arbeidsmarkt door innovatieve ideeën te ontwikkelen die mensen meer zekerheid geven.