Gastouders Coöperatieve

Keurmerk Werkvereniging Gastouder Coorporatie
Keurmerk Werkvereniging Gastouder Coorporatie

www.gastoudercooperatie.nl

De Gastouder Coöperatie heeft als doel de collectieve inkoop van diensten en al hetgeen dienstbaar is aan het financieel voordeel van de leden te bevorderen middels de exploitatie van een gastouderbureau. Haar leden zijn zelfstandig gevestigde gastouders.

Keurmerk Werkvereniging

Coöperatieve Vereniging Gastouders Nederland U.A. heeft het Keurmerk Werkvereniging gekregen op 24 januari 2024

Keurmerk commissie
Roos Wouters
Marijke Krabbenbos
Teun Gautier

Autonomie

De Modern Werkende staat centraal. Gastouder Coöperatie draagt bij aan de individuele keuzevrijheid, autonomie en zeggenschap van de Modern Werkende doordat het lidmaatschap een vrijwillige keuze van de gastouder is. De gastouder mag bij meerdere gastouderbureaus zijn aangesloten en kan zelf de beschikbaarheid bepalen. Er zijn geen kosten aan het opzeggen van het lidmaatschap verbonden en de gastouder bepaalt zelf het opvangtarief. Het gastouderbureau verzorgt daarna facturatie, inning en doorbetaling van de gelden. De leden zijn eigenaar van de coöperatieve vereniging en bepalen (financieel) beleid.

Flexibiliteit & Zekerheid

Flexibiliteit is belangrijk voor Modern Werkenden, evenals een bepaalde mate van zekerheid. De Gastouder Coöperatie draagt bij aan de balans tussen de mate van flexibiliteit en zekerheid doordat de gastouder zelf de beschikbaarheid bepaalt evenals welke kinderen worden opgevangen. Ook bepalen de gastouders zelf hun opvangvergoeding met als ondergrens het jaarlijks vastgestelde wettelijke minimum. Verder zijn de gastouders volledig vrij om aan collectieve ingekochte diensten deel te nemen. Met betrekking tot zekerheid onderzoekt en adviseert het bestuur de leden. 

Transparantie

De Modern Werkende wil graag transparantie. Een goed werkend verdienmodel is voor iedere ondernemer belangrijk. De Gastouder Coöperatie is transparant over hoe het geld wordt verdiend doordat de leden zelf de lidmaatschapskosten bepalen. Daarnaast worden er jaarstaten conform de Wet op de Inkomstenbelasting verstrekt. Ook bepalen de leden de budgettering en kosten van mogelijke door te voeren veranderingen zelf. De leden bepalen met welk percentage de bedrijfskosten worden verhoogd om de continuïteit te waarborgen. Er is dus geen winst maar een marge.

Betrouwbaarheid 

De Modern Werkende wil graag met betrouwbare partijen zaken doen en weten dat ze op tijd betaald worden. De Gastouder Coöperatie betaalt binnen 2 dagen m.u.v. weekenden, dan geldt vrijdag na 17.30 uur ontvangen wordt maandag voor 18.00 uur betaald. Verder voldoet de Coöperatie aan de WTRB middels een ALV, RvC en Bestuursconstructie.De Coöperatie en haar bestuursleden beschikken over een VOG. Ook heeft de coöperatie een interne en externe klachtenprocedure en is aangesloten bij de stichting geschillencommissie. De coöperatieve vereniging promoot de arbeidsmarkt leerroute, gebruikt softwarepakketten die AVG proof zijn en de bemiddelingsmedewerker en de gastouders voldoen aan de wettelijke vereisten. De Gastouder Coöperatie beschikt over een GGD goedkeuringsrapport en alle risico’s zijn middels verzekeringen: WA en bestuursaansprakelijkheid verzekerd.

Bureaucratie

De Modern Werkende houdt niet van bureaucratie. De Gastouder Coöperatie speelt in op deze behoefte door zowel telefonisch als schriftelijk bereikbaar te zijn. Mochten er klachten zijn dan wordt hier binnen 4 werkuren (m.u.v. het weekend) op gereageerd.

Duurzaamheid

 De Gastouder Coöperatie draagt bij aan een duurzame arbeidsmarkt door vernieuwing van de kinderopvang en daarmee de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt voor ouders.