Sportjob

Keurmerk Werkvereniging SportJob
Keurmerk Werkvereniging SportJob

freelance.sportjob.nl

Sportjob bouwt een structuur binnen (o.a.) de sportsector waarbij de niet passende norm van het klassieke arbeidsmodel losgelaten kan worden en de flexibel werkende wordt ondersteund in het bouwen van bestaanszekerheid. Sportjob kijkt naar de wens van de Modern Werkende en biedt ondersteuning om de beste keuzes te maken voor de werksituatie. Hierdoor worden de deuren geopend om meer werk te kunnen doen vanuit flexibiliteit, zekerheid en voldoende financiële verdiensten. Van drie parttime contracten zonder zeggenschap naar regie over je leven en inkomen onder één dak.

Keurmerk Werkvereniging

Coöperatie Sport&Co u.a. (Sportjob) heeft het Keurmerk Werkvereniging gekregen op 24 januari 2024

Keurmerk commissie
Roos Wouters
Marijke Krabbenbos
Teun Gautier
Wijnand Prins

Autonomie

Bij Sportjob staat de Modern Werkende staat centraal. Sportjob draagt bij aan de individuele keuzevrijheid, autonomie en zeggenschap van de Modern Werkende. De Modern Werkende bepaalt zelf wanneer, waar en voor wie deze werkt. Hij of zij kan zich vrijwillig aanmelden en er ook voor kiezen om te stoppen. De voordelen, zoals de arbeidsongeschiktheidsverzekering die de Modern Werkende dan heeft opgebouwd, blijven behouden. Deze mag worden meegenomen onder dezelfde voorwaarden. 

Flexibiliteit & Zekerheid

Flexibiliteit is belangrijk voor Modern Werkenden, evenals een bepaalde mate van zekerheid. Sportjob speelt in op deze behoefte door middel van een persoonlijk gesprek waarin gezamenlijk wordt verkend of iemand als ZZP’er in de coöperatie past, of bij Sportverloning. Hierna ondersteunt Sportjob de Modern Werkenden vooral door de mogelijkheid te creëren om bestaanszekerheid op te bouwen naar de wens van de Modern Werkende. Zo kan elke Modern Werkende kiezen voor de zekerheid situatie die past bij de levensfase waar deze zich in bevindt. Ondersteuning vindt plaats op het gebied van verzekeringen, boekhouding en ontwikkeling. 

Transparantie

De Modern Werkende heeft behoefte aan transparantie. Sportjob speelt in op deze behoefte doordat de prijsopbouw transparant is. Naast de onboarding van € 250,-, een lidmaatschap per jaar van € 175,- en 3% fee over de jaaromzet excl BTW, bepaalt de Modern Werkende zelf wat deze nodig heeft en tegen welk %. Bij elke factuur wordt dit in een overzicht bijgewerkt en toegestuurd. Zo weet iedere Modern Werkende wat er is gespaard, welke kosten er zijn gemaakt en welke spaarpotjes er zijn. Dit maakt Sportjob inzichtelijk zowel per factuur, per maand, kwartaal en jaar. De tarieven voor opdrachten bepalen de Modern Werkende zelf. Sportjob werkt voor de Modern Werkende en niet voor de opdrachtgever.

Betrouwbaarheid 

De Modern Werkende wil graag met betrouwbare partijen zaken doen. Sportjob hanteert een betalingstermijn van maximaal 14 dagen, beschikt over een klachtenprocedure, voldoet aan de AVG normen en doet aan tevredenheidsonderzoeken. 

Bureaucratie

De Modern Werkende houdt niet van bureaucratie. Bij Sportjob kan de Modern Werkende dingen eenvoudig aanpassen middels een gesprek of via een online melding. De responstijd na een klacht is maximaal 1 werkdag.

Duurzaamheid

Sportjob draagt bij aan een duurzame arbeidsmarkt door de focus te leggen op vier gebieden: Beloning, ontwikkeling, gezondheid en impact. Ze adviseren de werkende welke bedragen passend zijn om te vragen en om te bouwen aan inkomsten spreiding bij meerdere opdrachtgevers. Ook biedt Sportjob Modern Werkenden de kans om zich te blijven ontwikkelen, ook door een potje geld klaar te hebben staan voor een carrièreswitch, zodat de werkende niet in een job lock komt te zitten vanwege financiële middelen.