bestellenbij.nl

Keurmerk Werkvereniging Bestellenbij
Keurmerk Werkvereniging Bestellenbij

www.bestellenbij.nl

Bestellenbij is een coöperatie van bezorgers die samen als ondernemers een coöperatie vormen voor de uitvoering van het platform. De doelgroep bestaat uit (Maaltijd)bezorgers die hun werk op een vrijere wijze vorm willen geven.

Keurmerk Werkvereniging

Vrij Ondernemende Bezorgerscoöperatie Nederland U.A. heeft het Keurmerk Werkvereniging gekregen op  24 januari 2024

Keurmerk commissie
Roos Wouters
Teun Gautier
Wijnand Prins
Marijke Krabbenbos

Autonomie

De Modern Werkende staat centraal. Bestellenbij draagt bij aan de individuele keuzevrijheid, autonomie en zeggenschap van de Modern Werkende doordat het een coöperatie van bezorgers is die samen als ondernemers een coöperatie vormen voor de uitvoering van het platform. Bestellenbij biedt een nieuw en inclusief model voor Modern Werkenden in de maaltijdbezorgsector. ze verschuiven de macht van traditionele externe platforms naar de Modern Werkenden zelf, waardoor ze meer controle hebben over hun werk en inkomsten. Dit doen ze door de leden te betrekken bij het beheer en de besluitvorming van de coöperatie, waardoor deze actieve ondernemers en medebeslissers worden in plaats van passieve opdrachtnemers.

Flexibiliteit & Zekerheid

Flexibiliteit is belangrijk voor Modern Werkenden, evenals een bepaalde mate van zekerheid. Als coöperatie streven ze ernaar om een ondersteunende en samenwerkende omgeving te bieden waar Modern Werkenden de vrijheid hebben om keuzes te maken die aansluiten bij hun individuele behoeften en doelen. Als de leden daar behoefte aan hebben, kunnen er in de toekomst bepaalde afspraken worden gemaakt met een verzekeraar voor het aanbieden van bepaalde voorzieningen. De standaardvergoeding is, omgerekend naar de tijd die we kwijt zijn voor het uitvoeren van een opdracht, rond de 140% tot 200% van het minimumloon, waarboven nog een winstaandeel komt.

Transparantie

De Modern Werkende wil graag transparantie. Een goed werkend verdienmodel is voor iedere ondernemer belangrijk. Bij Bestellenbij is de prijsopbouw voor ieder lid inzichtelijk en de leden hebben daar gezamenlijk invloed op zolang dit geen afbreuk doet aan de duurzaamheid van de coöperatie. Op dit moment heeft bestellebij geen algoritme voor het toewijzen van klussen. Op basis van de gezamenlijk tot stand gekomen planning wordt per dagdeel een indeling gemaakt, en iedereen binnen dezelfde prioriteitsgroep krijgt tegelijk nieuwe opdrachten in de app. Op basis van first-come-first-serve en onderling overleg worden opdrachten verdeeld. De planning is op basis van onderling overleg en is dus volledig transparant.

Betrouwbaarheid 

De Modern Werkende wil graag met betrouwbare partijen zaken doen en weten dat ze op tijd betaald worden. Bestellenbij doet de uitbetaling op donderdag of vrijdag, over de opdrachten van de week ervoor. Verder voldoet Bestellenbij aan de AVG wetgeving en aan Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. 

Bureaucratie

De Modern Werkende houdt niet van bureaucratie. Bestellenbij voorkomt  onnodige bureaucratie door middel van een platte bestuurslaag, waarbij alle leden inspraak hebben. Contact verloopt onderling en via vergaderingen.

Duurzaamheid

Bestellenbij draagt bij aan een duurzame arbeidsmarkt door en nieuw en inclusief model te bieden voor Modern Werkenden in de maaltijdbezorgsector. Ze verschuiven de macht van traditionele externe platforms naar de Modern Werkenden zelf, waardoor deze meer controle krijgen over hun werk en inkomsten. Dit doen ze door de leden te betrekken bij het beheer en de besluitvorming via een coöperatie, waardoor ze actieve ondernemers en mede beslissers worden in plaats van passieve opdrachtnemers. Bestellenbij biedt een alternatief voor de traditionele gig-economie. We streven naar eerlijke vergoedingen op basis van voltooide opdrachten, inspraak op basis van betrokkenheid en ervaring, en transparante bestuursstructuren en winstdeling die gebaseerd zijn op inzet. Dit bevordert een gevoel van eigenaarschap en empowerment en een meer rechtvaardige arbeidsmarkt.